Zgłoszenie wystąpienia

Małopolski Oddział PTF cyklicznie organizuje Spotkania Naukowo-Szkoleniowe, które mają na celu dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i wynikami badań, które są aktualnie prowadzone. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przedstawienia swoich prezentacji. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób można zgłaszać się do wystąpienia. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.

W spotkaniu w formie czynnej może wziąć udział każdy członek PTF, z aktualnie opłaconą składką. Możliwe jest również gościnne wystąpienie osoby spoza PTF, a także studentów fizjoterapii (np. Studenckie Koła Naukowe). Prezentacja powinna być przedstawiona przez jedną osobę, w wyjątkowych sytuacjach (duże badania), wystąpienie może być prowadzone przez dwóch prelegentów.

  1. W celu zgłoszenia chęci czynnego uczestnictwa w Spotkaniu prosimy o wysłanie prezentacji na maila: krakow.ptf@gmail.com
  2. Spotkania odbywają się w formie hybrydowej – w formie online oraz stacjonarnie – w przypadku osób wygłaszających swoje prezentacje preferowana jest obecność stacjonarna.
  3. Preferowaną formą jest prezentacja w Power Point – nie ma ograniczeń odnośnie liczby slajdów i zdjęć. Prezentacja ma w sposób wyczerpujący przedstawić Państwa temat. Prosimy jednak o uwzględnienie wstępu, celu, materiałów i metod, wyników, podsumowania, a także materiałów źródłowych (odniesienia do artykułów, materiałów własnych).
  4. Każda prezentacja zostanie oceniona przez dwóch recenzentów i ewentualne uwagi oraz komentarze zostaną przesłane do prelegenta. Po ich uwzględnieniu prosimy o ponowne przesłanie prezentacji. W tym czasie ustalony zostanie również termin Spotkania.
  5. Każdy prelegent otrzyma imienne Zaświadczenie o czynnym udziale w Spotkaniu i przedstawieniu swojej prezentacji. W przypadku aktualnych członków PTF jest on wydawany bezpłatnie, natomiast osoby występujące gościnnie, w celu otrzymania Zaświadczenia są zobligowani do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.