Zebrania PTFOM

23.02.2022

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 19.III.2022 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

W celu otrzymania dostępu do zebrania osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy:  krakow.ptf@gmail.com

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00-10:15 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Tomasz Maicki

10:15-10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30-11:00 „Subiektywna ocena wpływu gorsetu kompresyjnego PCO i kombinezonu TheraTogs u dziecka z zespołem Downa z obniżonym napięciem mięśniowym podczas terapii neurorozwojowej NDT Bobath – studium przypadku”
dr Magdalena Twardowska

11:00-11:30 „Postępowanie fizjoterapeutyczne w procesie rehabilitacji kończyny górnej po udarze mózgu”
mgr  Elżbieta Wróbel-Burda

11:30-12:00 „Nadwaga i otyłość u dzieci oraz młodzieży w aspekcie fizjoterapeutycznym”
mgr  Maria Skrzymowska

12:00-12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki