Zebrania PTFOM

11.03.2024

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 13.IV.2024 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce:
Małopolski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
oraz platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.
Zainteresowane osoby, które nie mają założonego konta, prosimy o informację – w dniu wydarzenia wysłany zostanie link do spotkania.

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00–10:15 Przywitanie uczestników w imieniu Zarządu PTF OM oraz przedstawienie programu. Informacje dotyczące ostatnich wydarzeń.
dr Tomasz Maicki

10:15–10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30–11:00 „Jak oddycha Twój pacjent? Nieprawidłowy tor oddychania u dzieci jako problem interdyscyplinarny?”
mgr Natalia Tomasiak

11:00–11:30 „Choroba Perthesa”
mgr Maciej Kawoń

11:30–12:00 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


03.08.2023

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 16.IX.2023 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce:
Małopolski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
oraz platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.
Zainteresowane osoby, które nie mają założonego konta, prosimy o informację – w dniu wydarzenia wysłany zostanie link do spotkania.

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00–10:15 Przywitanie uczestników w imieniu Zarządu PTF OM oraz przedstawienie programu. Informacje dotyczące ostatnich wydarzeń.
dr Tomasz Maicki

10:15–10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30–11:00 „Rehabilitacja po krwotoku lewej półkuli mózgu w okolicy jąder podkorowych – studium przypadku”
mgr Bartłomiej Pancerz

11:00–11:30 „Nietrzymanie moczu jako problem społeczny – opis przypadku”
mgr Agnieszka Godek

11:30–12:00 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

12:00–13:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTF OM.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


20.11.2022

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 02.XII.2022 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.
Zainteresowane osoby, które nie mają założonego konta, prosimy o informację – w dniu wydarzenia wysłany zostanie link do spotkania.

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00–10:15 Przywitanie uczestników w imieniu Zarządu PTF OM oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Tomasz Maicki

10:15–10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30–11:00 „Kompleksowa opieka pacjenta z SM – opis przypadku”
mgr Agnieszka Godek

11:00–11:30 „Rehabilitacja pacjenta po złamaniu Galeazziego – studium przypadku”
mgr Maciej Leśniak

11:30–12:00 „Shoulder–Hand Syndrome: Zespół ręka–bark. Przegląd literatury”
mgr Joanna Kujawa-Dudek

12:00–12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


13.09.2022

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 24.IX.2022 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.
Zainteresowane osoby, które nie mają założonego konta, prosimy o informację – w dniu wydarzenia wysłany zostanie link do spotkania.

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00–10:15 Przywitanie uczestników w imieniu Zarządu PTF OM oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Tomasz Maicki

10:15–10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30–11:00 „Aktywność fizyczna osób pracujących w dużych korporacjach w okresie pandemii COVID-19 i izolacji domowej”
mgr Sonia Zaryczny

11:00–11:30 „Wpływ pozycji ćwiczeń na efektywność pracy mięśnia pośladkowego wielkiego na przykładzie badania sEMG”
mgr Magdalena Potoniec

11:30–12:00 „Rehabilitacja po usunięciu oponiaka odcinka piersiowego kręgosłupa – studium przypadku”
mgr Joanna Musak

12:00–12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


31.05.2022

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 18.VI.2022 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00–10:15 Przywitanie uczestników w imieniu Zarządu PTF OM oraz przedstawienie programu. Informacje dotyczące ostatnich wydarzeń: Targi Reha Innovations, Konferencja w Pabianicach, II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów
dr Tomasz Maicki

10:15–10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30–11:00 „Program kinezyterapii po implantacji protezy onkologicznej z powodu mięsaka kości udowej – studium przypadku”
mgr Magdalena Świetlicka

11:00–11:30 „Realizacja koncepcji rehabilitacji społecznej i zawodowej po udarze mózgu”
dr Barbara Sokół

11:30–12:00 „Akceptacja choroby przez pacjenta po przebyciu dwóch udarów mózgu w ciągu jednego roku”
dr Barbara Sokół

12:00–12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


23.02.2022

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 19.III.2022 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

W celu otrzymania dostępu do zebrania osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy:  krakow.ptf@gmail.com

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00-10:15 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Tomasz Maicki

10:15-10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30-11:00 „Subiektywna ocena wpływu gorsetu kompresyjnego PCO i kombinezonu TheraTogs u dziecka z zespołem Downa z obniżonym napięciem mięśniowym podczas terapii neurorozwojowej NDT Bobath – studium przypadku”
dr Magdalena Twardowska

11:00-11:30 „Postępowanie fizjoterapeutyczne w procesie rehabilitacji kończyny górnej po udarze mózgu”
mgr  Elżbieta Wróbel-Burda

11:30-12:00 „Nadwaga i otyłość u dzieci oraz młodzieży w aspekcie fizjoterapeutycznym”
mgr  Maria Skrzymowska

12:00-12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


14.09.2021

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 02.X.2021 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

W celu otrzymania dostępu do zebrania osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy:  krakow.ptf@gmail.com

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00-10:10 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Tomasz Maicki

10:10-10:20 Informacje o odbytych i planowanych konferencjach.

10:20-10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30-11:00 „Nieinwazyjne wspomaganie pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych w ostrej niewydolności oddechowej”
mgr Agnieszka Stanuch–Omorczyk

11:00-11:30 „Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po alloplastyce stawu kolanowego”
mgr Maciej Leśnik

11:30-12:00 „Praktyczne aspekty usprawniania chorych w ostrej fazie udaru mózgu”
mgr   Tomasz Łapot

12:00-12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


24.01.2021

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 13.II.2021 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

W celu otrzymania dostępu do zebrania osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy:  krakow.ptf@gmail.com

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00-10:10 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Tomasz Maicki

10:10-10:30 „Urazy czaszkowo-mózgowe. Postępowanie rehabilitacyjne uwzględniające usprawnianie aparatu mowy oraz mięśni mimicznych”
mgr Barbara Bujak

10:30-10:50 „Praca fizjoterapeuty w trakcie i po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2”
mgr Barbara Szczurowska
mgr Dorota Ankowska-Wodnicka

10:50-11:10 Przerwa.

11:10-11:30 „Fizjoterapia oddechowa pacjentów z Covid-19 w SP ZOZ Myślenice”
mgr Beata Jarząbek

11:30-11:50 „Miofunkcjonalna terapia Układu Ruchu Narządu Żucia u pacjentów z uszkodzeniem OUN. Wspomaganie rehabilitacji orofacjalnej za pomocą robotycznej terapii ręki – analiza przypadku”
mgr Danuta Smoląg

11:50-12:10 „Skręcenie stawu skokowego – leczenie technikami manualnymi”
mgr Piotr Bucki

12:10-13:00 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki


AKTUALIZACJA – NOWY TERMIN ZEBRANIA 07.11.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni przełożyć nadchodzące zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 
Nowy termin Walnego Zebrania to 3.12.2020 (czwartek), godzina 20:00.
Zarówno zebranie jak i wybory odbędą się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy TEAMS.

Ci z Państwa, którzy wyrażą chęć udziału w spotkaniu otrzymają indywidualny login oraz link do spotkania. 

Z poważaniem,
Zarząd PTF OM

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Termin: 07.XI.2020 /sobota/, o godzinie 10:00.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala B

Program części naukowo-szkoleniowej:

10:00-10:10 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

W związku z zaostrzeniami wynikającymi z objęcia miasta Kraków strefą czerwoną jesteśmy zmuszeni zmodyfikować formę zebrania sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego.

Z przykrością informujemy, że odwołujemy część naukowo-szkoleniową (Prelegenci nie wystąpią), a odbędzie się tylko część sprawozdawczo-wyborcza. Biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dopuszczalnej liczby osób podczas zebrania uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa wszystkie osoby z aktualnie opłaconymi składkami, które będą głosować w wyborach. Ci z Państwa, którzy mają zaległości w opłaconych składkach prosimy o ich uregulowanie (wysokość składki niezmiennie 70 zł/rok) za pośrednictwem przelewu na nr konta oddziału: Millenium BIG Bank S.ANr 79 1160 2202  0000 0000 1142 5691.

Podczas zebrania będzie możliwość dokonania wpłaty zaległej składki, ale ze względów sanitarnych zalecamy opłacenie składki poprzez przelew bankowy.

Sekretarz PTF OM
dr Joanna Czesak
Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł


30.11.2019

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z wykładami, a także pokazem technik diagnostyczno-terapeutycznych.

Zebranie organizowane jest wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Termin: 30.XI.2019 /sobota/, w godzinach od 9:50 do ok. 13:30.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala B

Program części naukowo-szkoleniowej:

9:50-10:00 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

10:00-10:20 Wybór i zatwierdzenie delegatów PTF OM na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – 7.XII.2019 r /sobota/ Pabianice
prof. Magdalena Wilk–Frańczuk, Konsultant Wojewódzki ds. fizjoterapii
dr Andrzej Szczygieł

10:20-11:10 „Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa oraz manualny drenaż limfatyczny – koncepcja jednej z najsłynniejszych szkół na świecie – Földi Schule (Niemcy)”
Gość specjalny: mgr Jacek Górny (Austria)

11:10-11:20 Przerwa

11:20-12:35 Terapia ANF – prezentacja metody – „Amino neuro frequency therapy” – „miejsce” metody w fizjoterapii i terapii manualnej – pokaz praktycznego leczenia na pacjentach
Gość specjalny: mgr Jolanta Lewandowska (Hiszpania)

12:35-13:10 „Występujące w literaturze skale monitorujące postęp fizjoterapii osób z bólem lędźwiowego odcinka kręgosłupa”
mgr Joanna Adamska

13:10-13:20 Aktualności z Krajowej Izby Fizjoterapii
dr Mariusz Janusz

13:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie Zebrania

Sekretarz PTF OM
dr Joanna Czesak
Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł

Plik PDF z informacjami dotyczącymi zebrania do pobrania TUTAJ!


23.03.2019

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z wykładami, a także pokazem technik diagnostyczno-terapeutycznych.

Zebranie organizowane jest wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Termin: 23.III.2019 /sobota/, w godzinach od 9:50 do ok. 13:30.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala B

Program części naukowo-szkoleniowej:

9:50-10:00 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

10:00-11:15 PIERWSZY RAZ W POLSCE „Terapia ANF (Amino Neuro Frequency Therapy) – prezentacja metody – pokaz praktycznego leczenia na pacjentach”
Gość specjalny: Jolanta Lewandowska (Australia)

11:15-12:15 „Funkcjonalna Terapia Trzewi /FTT/ – terapia manualna wisceralna – pt.:
„Energetyka dłoni – fizjologia, czy mit?”

  1. Prezentacja badań naukowych z zakresu fizjologii/psychologii oraz badań własnych.
  2. Prezentacja praktyczna technik wykonywanych z poziomu koherencji serca i mózgu:
    1. w autorelaksacji,
    2. w terapii wisceralnej,
    3. w terapii manualnej.

Władysław Batkiewicz

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:15 „Reedukacja posturalna i funkcjonalna w oparciu o metodę Spiralnej Stabilizacji SM SYSTEM”
Goście specjalni: dr Karol Bibrowicz i dr Tomasz Szurmik

13:15 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie Zebrania

Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł

Plik PDF z informacjami dotyczącymi zebrania do pobrania TUTAJ!


17.11.2018

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z wykładami, a także pokazem technik diagnostyczno-terapeutycznych.

Zebranie organizowane jest wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Termin: 17.XI.2018 /sobota/, w godzinach od 9:50 do ok. 13:30.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala C

Program części naukowo-szkoleniowej:

9:50-10:00 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

10:00-10:45 Funkcjonalna Terapia Trzewi /FTT/ – terapia manualna wisceralna. „Energetyka – fizjologia, czy metafizyka? Prezentacja wybranych technik FTT na podstawie badań własnych”
Władysław Batkiewicz

10:50-11:20 „Terapia niedowładnej kończyny górnej metodą AKJ”
Michał Jania

11:30-12:00 „Diagnostyka funkcjonalna w zaburzeniach posturalnych dzieci i młodzieży”
dr Mariusz Janusz

12:00-12:20 Aktualne informacje z KRF
dr Mariusz Janusz

12:20-12:50 „Fizjoterapia w świetle nowej Ustawy”
prof. dr hab. Jan Szczegielniak – Konsultant Krajowy ds. fizjoterapii

13:00-13:30 „Specjalizacja w fizjoterapii – zagadnienia merytoryczne, organizacyjne i aktualności”
dr Rafał Trąbka, mgr Joanna Bukowska

13:30-13:40 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie Zebrania

Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł

Plik PDF z informacjami dotyczącymi zebrania do pobrania TUTAJ!