Zebrania PTFOM

20.11.2022

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 02.XII.2022 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.
Zainteresowane osoby, które nie mają założonego konta, prosimy o informację – w dniu wydarzenia wysłany zostanie link do spotkania.

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00–10:15 Przywitanie uczestników w imieniu Zarządu PTF OM oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Tomasz Maicki

10:15–10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30–11:00 „Kompleksowa opieka pacjenta z SM – opis przypadku”
mgr Agnieszka Godek

11:00–11:30 „Rehabilitacja pacjenta po złamaniu Galeazziego – studium przypadku”
mgr Maciej Leśniak

11:30–12:00 „Shoulder–Hand Syndrome: Zespół ręka–bark. Przegląd literatury”
mgr Joanna Kujawa-Dudek

12:00–12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki