Zebrania PTFOM

07.11.2020

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie wykluczamy ograniczenia liczby uczestników wyłącznie do aktywnych Członków Towarzystwa. Serdecznie prosimy wszystkich Członków Towarzystwa o przybycie i włączenie się w prace na rzecz środowiska fizjoterapii.

Termin: 07.XI.2020 /sobota/, w godzinach od 10:00 do ok. 13:00.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala B

Program części naukowo-szkoleniowej:

10:00-10:10 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

Szczegółowy program części naukowo- szkoleniowej zostanie Państwu przedstawiony jak tylko prelegenci potwierdzą swoje wystąpienia.

Sekretarz PTF OM
dr Joanna Czesak
Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł


30.11.2019

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z wykładami, a także pokazem technik diagnostyczno-terapeutycznych.

Zebranie organizowane jest wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Termin: 30.XI.2019 /sobota/, w godzinach od 9:50 do ok. 13:30.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala B

Program części naukowo-szkoleniowej:

9:50-10:00 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

10:00-10:20 Wybór i zatwierdzenie delegatów PTF OM na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – 7.XII.2019 r /sobota/ Pabianice
prof. Magdalena Wilk–Frańczuk, Konsultant Wojewódzki ds. fizjoterapii
dr Andrzej Szczygieł

10:20-11:10 „Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa oraz manualny drenaż limfatyczny – koncepcja jednej z najsłynniejszych szkół na świecie – Földi Schule (Niemcy)”
Gość specjalny: mgr Jacek Górny (Austria)

11:10-11:20 Przerwa

11:20-12:35 Terapia ANF – prezentacja metody – „Amino neuro frequency therapy” – „miejsce” metody w fizjoterapii i terapii manualnej – pokaz praktycznego leczenia na pacjentach
Gość specjalny: mgr Jolanta Lewandowska (Hiszpania)

12:35-13:10 „Występujące w literaturze skale monitorujące postęp fizjoterapii osób z bólem lędźwiowego odcinka kręgosłupa”
mgr Joanna Adamska

13:10-13:20 Aktualności z Krajowej Izby Fizjoterapii
dr Mariusz Janusz

13:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie Zebrania

Sekretarz PTF OM
dr Joanna Czesak
Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł

Plik PDF z informacjami dotyczącymi zebrania do pobrania TUTAJ!


23.03.2019

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z wykładami, a także pokazem technik diagnostyczno-terapeutycznych.

Zebranie organizowane jest wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Termin: 23.III.2019 /sobota/, w godzinach od 9:50 do ok. 13:30.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala B

Program części naukowo-szkoleniowej:

9:50-10:00 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

10:00-11:15 PIERWSZY RAZ W POLSCE „Terapia ANF (Amino Neuro Frequency Therapy) – prezentacja metody – pokaz praktycznego leczenia na pacjentach”
Gość specjalny: Jolanta Lewandowska (Australia)

11:15-12:15 „Funkcjonalna Terapia Trzewi /FTT/ – terapia manualna wisceralna – pt.:
„Energetyka dłoni – fizjologia, czy mit?”

  1. Prezentacja badań naukowych z zakresu fizjologii/psychologii oraz badań własnych.
  2. Prezentacja praktyczna technik wykonywanych z poziomu koherencji serca i mózgu:
    1. w autorelaksacji,
    2. w terapii wisceralnej,
    3. w terapii manualnej.

Władysław Batkiewicz

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:15 „Reedukacja posturalna i funkcjonalna w oparciu o metodę Spiralnej Stabilizacji SM SYSTEM”
Goście specjalni: dr Karol Bibrowicz i dr Tomasz Szurmik

13:15 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie Zebrania

Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł

Plik PDF z informacjami dotyczącymi zebrania do pobrania TUTAJ!


17.11.2018

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z wykładami, a także pokazem technik diagnostyczno-terapeutycznych.

Zebranie organizowane jest wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Termin: 17.XI.2018 /sobota/, w godzinach od 9:50 do ok. 13:30.

Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, sala C

Program części naukowo-szkoleniowej:

9:50-10:00 Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu. Informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału.
dr Andrzej Szczygieł

10:00-10:45 Funkcjonalna Terapia Trzewi /FTT/ – terapia manualna wisceralna. „Energetyka – fizjologia, czy metafizyka? Prezentacja wybranych technik FTT na podstawie badań własnych”
Władysław Batkiewicz

10:50-11:20 „Terapia niedowładnej kończyny górnej metodą AKJ”
Michał Jania

11:30-12:00 „Diagnostyka funkcjonalna w zaburzeniach posturalnych dzieci i młodzieży”
dr Mariusz Janusz

12:00-12:20 Aktualne informacje z KRF
dr Mariusz Janusz

12:20-12:50 „Fizjoterapia w świetle nowej Ustawy”
prof. dr hab. Jan Szczegielniak – Konsultant Krajowy ds. fizjoterapii

13:00-13:30 „Specjalizacja w fizjoterapii – zagadnienia merytoryczne, organizacyjne i aktualności”
dr Rafał Trąbka, mgr Joanna Bukowska

13:30-13:40 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie Zebrania

Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł

Plik PDF z informacjami dotyczącymi zebrania do pobrania TUTAJ!