Dokumenty

Deklaracja członkowska dla osób chętnych do wstąpienia w poczet członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego. Deklarację należy pobrać z poniższego linku, uzupełnić i odesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres towarzystwa.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA