Uchwały

Uchwała nr 1/2021
z dnia 15.01.2021

Oddział Małopolski PTF podejmuje uchwałę dotyczącą uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za wydanie certyfikatu, zaświadczenia osobom, które nie są członkami PTF OM.