Zebrania PTFOM

31.05.2022

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Termin: 18.VI.2022 /sobota/, o godz. 10:00.

Miejsce: platforma MsTeams na kanale: Zebranie Naukowo-Szkoleniowe.

Program zebrania naukowo-szkoleniowego:

10:00–10:15 Przywitanie uczestników w imieniu Zarządu PTF OM oraz przedstawienie programu. Informacje dotyczące ostatnich wydarzeń: Targi Reha Innovations, Konferencja w Pabianicach, II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów
dr Tomasz Maicki

10:15–10:30 Krótkie przedstawienie Prelegentów.

10:30–11:00 „Program kinezyterapii po implantacji protezy onkologicznej z powodu mięsaka kości udowej – studium przypadku”
mgr Magdalena Świetlicka

11:00–11:30 „Realizacja koncepcji rehabilitacji społecznej i zawodowej po udarze mózgu”
dr Barbara Sokół

11:30–12:00 „Akceptacja choroby przez pacjenta po przebyciu dwóch udarów mózgu w ciągu jednego roku”
dr Barbara Sokół

12:00–12:30 Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Sekretarz PTF OM
dr Magdalena Pieniążek
Prezes PTF OM
dr Tomasz Maicki