6 grudnia 2018

XXIV Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

30.11.2018

Szanowni Państwo

Zapraszamy na XXIV Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 (czwartek) o godz. 17.00 w Pabianicach (hotel Fabryka Wełny, ul. Grobelna 4).

Program zebrania:
1. Powstanie sekcji tematycznych przy PTF
2. Sprawozdanie z konferencji IPPTA w Colorado Springs
3. Konferencje
4. Sprawozdanie Komisji ds. Kursów
5. Program panelu dyskusyjnego dot. przyszłości polskiej rehabilitacji (planowany na 7 grudnia).
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Kierownik biura ZG PTF
Dariusz Jasiński